Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

PharmDr. František Dráfi PhD., MPH

Národné projekty

* N/A - Farmakologická intervencia v liečbe kachexie podávaním prírodných extraktov (Crocus sativus a Ginkgo biloba) a látok (melitín, šafranal, krocín, kempferol a izorhamnetín) v kombinácii s metotrexátom a dexametazónom na zvieracom modeli zápalovej kachexie.

Pharmacological intervention in the treatment of cachexia by administering natural extracts (Crocus sativus and Ginkgo biloba) and substances (melittin, saffron, crocin, kaempferol and isorhamnetin) in combination with methotrexate and dexamethasone in an

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Poništ Silvester PhD.

2/0091/23 - Prínos nových nanonosičových liekových systémov k zvýšeniu protizápalového účinku D-limonénu, felandrénu, izoborneolu a chryzofanolu skúmaný in vivo (2/0091/23)

The contribution of new nano-carrier drug delivery systems to the enhancement of the anti-inflammatory effect of D-limonene, phellandrene, isoborneol and chrysophanol studied in vivo (2/0091/23)

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Dráfi František PhD., MPH

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ