Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

PharmDr. František Dráfi PhD., MPH

Medzinárodné projekty

* Arthrohydrogel - Aplikácia bionického hydrogélu obohateného o vybrané prírodné látky na regeneráciu poškodenej kĺbovej chrupavky.

Application of bionic hydrogel enriched with selected natural compounds for repair of articular cartilage lesion.

Doba trvania: 1.2.2022 - 31.12.2023
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Bauerová Katarína PhD., DrSc.

* Protizápalový účinok prírodných látok izolovaných z vietnamských liečivých rastlín

Anti-inflammatory effects of natural compounds isolated from Vietnam medicinal plants

Doba trvania: 1.4.2020 - 30.6.2023
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Bauerová Katarína PhD., DrSc.


Národné projekty

Prínos nových nanonosičových liekových systémov k zvýšeniu protizápalového účinku D-limonénu, felandrénu, izoborneolu a chryzofanolu skúmaný in vivo (2/0091/23)

The contribution of new nano-carrier drug delivery systems to the enhancement of the anti-inflammatory effect of D-limonene, phellandrene, isoborneol and chrysophanol studied in vivo (2/0091/23

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Dráfi František PhD., MPH

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ