Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

PharmDr. František Dráfi, PhD., MPH

Samostatný vedecký pracovník (IIa)
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, CEM SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: neuvedený
Výskumné zameranie:
Zápal, artritída, zvieracie modely, experimentálna farmakológia
ORCID:
Číslo ORCID