Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Katarína Borská, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • BORSKÁ, Katarína - KASÁK, Peter - DANKO, Martin** - MOSNÁČEK, Jaroslav. Photochemical transformation of diketone dopants in polyester matrices: Effect of dopants concentration and polyester structure on changes in molecular characteristics and hydrolysis of the matrices. In Polymer Testing, 2020, vol. 91, art.no. 106821, [10]p. (2019: 3.275 - IF, Q1 - JCR, 0.756 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0142-9418. Typ: ADCA
  • BORSKÁ, Katarína - KASÁK, Peter - MOSNÁČEK, Jaroslav - DANKO, Martin**. Photochemical transformation of diketone dopants in polyester matrices. In Polyméry 2020 : XI. Slovensko - Česká konferencia : kniha príspevkov a program. - Bratislava : Ústav polymérov SAV, 2020, s. 74-75. ISBN 978-80-89841-14-1. Dostupné na internete: <polymer.sav.sk/polymery2020/documents/Kniha%20prispevkov_Polymery2020.pdf>(Polyméry 2020 : Slovensko-Česká konferencia). Typ: AFH

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus