Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Adrián Nemergut, Ph.D.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • DEMIDENKO, Yuri E. - ŠKRDLA, Petr - RÁCZ, Béla - NEMERGUT, Adrián - BÉRES, Sándor. The Aurignacian in the Carpathian Basin of Eastern Central Europe and its Proto-Aurignacian industry type. In Scripta praehistorica : miscellanea in honorem Mariae Bitiri dicata. - Târgovişte : Cetatea de scaun, 2021, s. 141-182. ISBN 978-606-537-5451. Typ: ABA
  • HROMADOVÁ, Bibiána - KLARIC, Laurent - NEMERGUT, Adrián. Revízny archeologický výskum v Moravanoch nad Váhom-Podkovici = The revision excavation in Moravany nad Váhom-Podkovica. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 59-61. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0101/19 : Technológia a ekonómia surovín v kontexte vývoja postpaleolitických kamenných industrií na Slovensku. APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku) Typ: AEDA
  • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal - NEMERGUT, Adrián - CHEBENOVÁ, Petra. Archeologický výskum v Sedmerovci = Archaeological research in Sedmerovec. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 69-71. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku. VEGA č. 2/0101/19 : Technológia a ekonómia surovín v kontexte vývoja postpaleolitických kamenných industrií na Slovensku) Typ: AEDA
  • MORAVCOVÁ ÁBELOVÁ, Martina - HROMADOVÁ, Bibiána - NEMERGUT, Adrián - KLARIC, Laurent - VLAČIKY, Martin. Geoarcheology research of Podkovice site and Veľký Jarok in Moravany nad Váhom (Slovak Republic) during Pleniglacial (MIS 4 to MIS 2). In Field Trip Guide and Abstracts Book : 21st Slovak-Czech-Polish palaeontological Conference May 23-25, 2022. Editor Kamil Fekete. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2022, s. 163-165. ISBN 978-80-8174-064-0. Typ: AFF
  • NEMERGUT, Adrián. Archeologický výskum v Bobrove a Trstenej, časti Ústie nad Priehradou = The archaeological excavation in Bobrov and Trstená-Ústie nad Priehradou. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 107-110. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0101/19 : Technológia a ekonómia surovín v kontexte vývoja postpaleolitických kamenných industrií na Slovensku. APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku) Typ: AEDA
  • NEMERGUT, Adrián - BOBEK, Pavol. Radvaň nad Dunajom - Kompa, Dunára Dulo : VS 20610. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 209 s. Typ: GII
  • VOJTEČEK, Marek - CHEBEN, Michal - NEMERGUT, Adrián. Záchranný výskum pri výstavbe železničného terminálu v Lužiankach = The rescue excavation at construction of the railway terminal in Lužianky. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 158-159. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). VEGA č. 2/0101/19 : Technológia a ekonómia surovín v kontexte vývoja postpaleolitických kamenných industrií na Slovensku) Typ: AEDA
  • ŽAÁR, Ondrej - ŽAÁROVÁ, Ľubica - NEMERGUT, Adrián. Paleolitický výskum v Dolnom Srní = The Paleolithic excavation in Dolné Srnie. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 172-173. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0101/19 : Technológia a ekonómia surovín v kontexte vývoja postpaleolitických kamenných industrií na Slovensku) Typ: AEDA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus