Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Adrián Nemergut Ph.D.

Medzinárodné projekty

iNEAL - Integrácia neandertálskeho dedičstva: Od minulosti po súčasnosť

Integrating Neandertal Legacy: From Past to Present

Doba trvania: 15.10.2020 - 14.10.2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Nemergut Adrián Ph.D.

* Využitie kamenej suroviny v praveku Poľska a Slovenska

Lithic Raw Material use at the Prehistory in Poland and Slovakia

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Cheben Ivan CSc.


Národné projekty

Verifikácia jaskynných archeologických kontextov zo sklonku stredného a počiatku mladého paleolitu na Slovensku

Verification of the Late Middle Palaeolithic and Early Upper Palaeolithic archaeological contexts from caves in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Nemergut Adrián Ph.D.

* Význam zdrojov obsidiánu na Slovensku v období paleolitu až eneolitu

Importance of obsidian sources in Slovakia in the Neolithic and Eneolithic period

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Cheben Ivan CSc.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ