Informačná stránka zamestnanca SAV

prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • BABEĽOVÁ, Janka - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - ČIKOŠ, Štefan - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - ŠPIRKOVÁ, Alexandra - PISKO, Jozef - KOPPEL, Juraj - FABIAN, Dušan. In vitro exposure to pyrethroid-based products disrupts development of mouse preimplantation embryos. In Toxicology in vitro : the official journal of the European Society for Toxicology in Vitro, 2019, vol. 57, p. 184 -193. (3.067 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0887-2333.(APVV-14-0763 : Xenobiotiká a vývin preimplantačného embrya. ITMS 26220120066 (ERDF)). Typ: ADCA
  • ČIKOŠ, Štefan - BABEĽOVÁ, Janka - ŠPIRKOVÁ, Alexandra - BURKUŠ, Ján - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - FABIAN, Dušan - KOPPEL, Juraj. Glucocorticoid receptor isoforms and effects of glucocorticoids in ovulated mouse oocytes and preimplantation embryos. In Biology of Reproduction, 2019, vol. 100, no. 2, p. 351-364. (2.960 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0006-3363.(APVV-0815-11 : Matka a embryo: vplyv materskej obezity a stresu na vývin preimplantačného embrya. APVV-14-0763 : Xenobiotiká a vývin preimplantačného embrya. Vega č. 2/0039/15 : Molekulárne mechanizmy adaptácie preimplantačného embrya. ITMS 26220120066 (ERDF)). Typ: ADCA
  • ČIKOŠ, Štefan - ŠPIRKOVÁ, Alexandra - BABEĽOVÁ, Janka - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - FABIAN, Dušan - KOPPEL, Juraj. Cell receptors mediating communication between preimplantation embryo and surrounding environment: clues from mouse and rabbit models: a review. In Slovak Journal of Animal Science, 2019, vol. 52, no. 1, s. 24-29. ISSN 1337-9984.(ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). International Scientific Conference " Animal Biotechnology "). Typ: ADFB
  • KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - BABEĽOVÁ, Janka - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - ŠPIRKOVÁ, Alexandra - KŠIŇANOVÁ, Martina - FABIAN, Dušan - KOPPEL, Juraj - ČIKOŠ, Štefan. The effect of glutamate on mouse blastocyst quality. In Animal Physiology 2019. 15th International Scientific Conference, 27th - 29th May 2019, Vyhne, Slovak Republic : book of abstracts. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2019, s. 39. ISBN 978-80-552-1998-1.(ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). APVV-14-0763 : Xenobiotiká a vývin preimplantačného embrya. VEGA 2/0092/19 : Mechanizmy komunikácie a adaptácie preimplantačného embrya v narušenom prostredí. Animal Physiology 2019 : International Scientific Conference). Typ: AFH
  • KŠIŇANOVÁ, Martina - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - ŠPIRKOVÁ, Alexandra - KOPPEL, Juraj - FABIAN, Dušan. Different response of embryos originating from control and obese mice to insulin in vitro. In Animal Physiology 2019. 15th International Scientific Conference, 27th - 29th May 2019, Vyhne, Slovak Republic : book of abstracts. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2019, s. 41. ISBN 978-80-552-1998-1.(APVV-14-0763 : Xenobiotiká a vývin preimplantačného embrya. ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). Animal Physiology 2019 : International Scientific Conference). Typ: AFH
  • ŠPIRKOVÁ, Alexandra - BABEĽOVÁ, Janka - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - KŠIŇANOVÁ, Martina - FABIAN, Dušan - KOPPEL, Juraj - ČIKOŠ, Štefan. Identification of glucocorticoid receptorsubtype P (GR-P) in mouse. In Animal Physiology 2019. 15th International Scientific Conference, 27th - 29th May 2019, Vyhne, Slovak Republic : book of abstracts. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2019, s. 60. ISBN 978-80-552-1998-1.(APVV-14-0763 : Xenobiotiká a vývin preimplantačného embrya. ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). Animal Physiology 2019 : International Scientific Conference). Typ: AFH

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus