Informačná stránka zamestnanca SAV

D.h.c., Prof., MUDr. Ján Slezák DrSc., FIACS - projektová činnosť

Národné projekty

Nové metódy prevencie a liečby oxidačného stresu, ischemicko-reperfúzne poškodenie a transplantácia srdca
-
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: D.h.c., Prof., MUDr. Slezák Ján DrSc., FIACS
Doba trvania: 1.11.2019 - 31.12.2021
Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslikových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny therapeutický nástroj?
Heart protection in situations of excessive formation of oxygen and nitrosyl radicals: Molecular hydrogen as a new potential therapeutic tool?
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: D.h.c., Prof., MUDr. Slezák Ján DrSc., FIACS
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
SCAVRAD - Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: Radiačné a reperfúzne poškodenie.
Protection of the heart in situations of increased production of oxygen free radicals: Radiation and reperfusion injury.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: D.h.c., Prof., MUDr. Slezák Ján DrSc., FIACS
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020
* SVBENMKVS - Skúmanie vplyvu bakteriálneho endotoxínu na mechanosenzorický komplex v srdci.
Investigation of endotoxin effects on mechanosensoric complex in the heart of normotensive rats.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Okruhlicová Ľudmila CSc.
Doba trvania: 1.12.2020 - 31.12.2023

Celkový počet projektov: 4

Poznámka:
* spoluriešiteľ