Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - ADAMUS, Magdalena - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. You before me: How vertical collectivism and feelings of threat predicted more socially desirable behaviour during COVID-19 pandemic. In Current Psychology, 2024, vol. 43, no. 9, p. 8303–8314. ISSN 1046-1310. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12144-022-03003-3 (APVV-20-0387 : Psychologické súvislosti nepodložených informácií a presvedčení súvisiacich s pandémiou COVID-19) Typ: ADCA
  • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - ŠROL, Jakub - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. Scientific reasoning is associated with rejection of unfounded health beliefs and adherence to evidence-based regulations during the Covid-19 pandemic. In Current Psychology, 2024, vol. 43, no. 9, p. 8288–8302. ISSN 1046-1310. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12144-023-04284-y (APVV-20-0387 : Psychologické súvislosti nepodložených informácií a presvedčení súvisiacich s pandémiou COVID-19. VEGA č. 2/0053/21 : Skúmanie nepodložených presvedčení vo vzťahu ku kontroverzným spoločenským otázkam) Typ: ADCA
  • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - KAŠŠAIOVÁ, Zuzana - ŠROL, Jakub - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. Thinking magically or thinking scientifically: Cognitive and belief predictors of complementary and alternative medicine use in women with and without cancer diagnosis. In Current Psychology, 2024, vol. 43, no. 9, p. 7667–7678. ISSN 1046-1310. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12144-023-04911-8 (APVV-20-0335 : Redukovanie šírenia dezinformácií a nepodložených presvedčení) Typ: ADCA
  • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - LORKO, Matej - ŠROL, Jakub. Reasoning versus prior beliefs: The case of COVID-19 fake news. In Applied Cognitive Psychology, 2024, vol. 38, no. 2, e4194. ISSN 0888-4080. (APVV-20-0387 : Psychologické súvislosti nepodložených informácií a presvedčení súvisiacich s pandémiou COVID-19) Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus