Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.

zástupkyňa vedúceho ústavu
Šancová 56, 811 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 - 2 - 5477 5625
Výskumné zameranie:
vedecké myslenie, nepodložené presvedčenia, kognitívne omyly, intuitívne usudzovanie
ORCID:
Číslo ORCID