Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Danuše Augustinská

Národné projekty

* BPKMKZHPMF - Bezantibiotické prístupy kontroly mastitíd dojníc so zvýšením hygieny prostredia na produkčných farmách

Non-antibiotic approaches to control mastitis of cows with an increase in the hygiene of dairy farms conditions

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bujňáková Dobroslava PhD

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ