Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Jaroslav Katrlík PhD.

Medzinárodné projekty

Mye-InfoBank - Konverzia molekulárnych profilov myeloidných buniek na biomarkery zápalu a rakoviny (Mye-InfoBank)

Converting molecular profiles of myeloid cells into biomarkers for inflammation and cancer (Mye-InfoBank)

Doba trvania: 6.10.2021 - 5.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.

Posilnenie potenciálu proteínov z rias na farbenie a obohacovanie potravín pomocou vysokotlakovej technológie

Strengthening the potential of algal proteins for food colouring and fortification using high-pressure technology

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: ANSO
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.


Národné projekty

CoViD - Antivirálne liečivá proti COVID-19: Dizajn, syntéza a testovanie aktivity špecifických inhibítorov virálnych proteáz koronavírusu SARS-CoV-2

Antiviral drugs against COVID-19: Design, synthesis and biological activity testing of specific inhibitors of viral proteases of coronavirus SARS-CoV-2

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.

GLYCO4BIO - Biočipové systémy na cielenú glykánovú analýzu biomarkerov pre biomedicínske a biotechnologické aplikácie

Biochip systems for targeted glycan analysis of biomarkers for biomedical and biotechnological applications

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.

Biosenzorické zariadenia založené na funkcionalizovaných mikro- a nanoškálovaných biorozhraniach pre glykomické analýzy

Biosensoring devices based on functionalized micro- and nanoscale biointerfaces for glycomic analyses

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.

* Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1) / Vývoj a aplikácia moderných metód pre detekciu glykánových biomarkerov

-

Doba trvania: 1.9.2023 - 30.6.2026
Program: Plán obnovy EÚ
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Dudoňová Patrícia

LEBRE - Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin

Multidrug resistance of leukemia cells - Phenotype caused by interference of multimodal molecular reasons

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.5.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.

Celkový počet projektov: 7

Poznámka: * spoluriešiteľ