Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Vladimír Cambel DrSc.

Medzinárodné projekty

* skQCI - skQCI

skQCI

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: Digital Europe Programme
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter DrSc.

skQCI - Slovenská kvantová komunikačná infraštruktúra

Slovak Quantum Communication

Doba trvania: 1.1.2023 - 30.6.2025
Program: Digital Europe Programme
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cambel Vladimír DrSc.


Národné projekty

* Štúdium dynamiky magnetického víru pre využitie v súčiastkach

Study of magnetic vortex dynamics for device applications

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šoltýs Ján PhD

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ