Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Miloslava Lucová

Medzinárodné projekty

* ELMEN - ELMEN - Multi-inštitucionálny rámcový kontrakt na poskytovanie asistencie pre technické a finančné monitorovanie bežiacich projektov spolufinancovaných z predchádzajúcich a súčasného LIFE programu a pre tematickú podporu

ELMEN - Inter-institutional single framework contract for the provision of assistance for the technical and financial monitoring of ongoing projects funded from previous and on-going LIFE programmes and on thematic support

Doba trvania: 1.4.2023 - 31.3.2027
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bezák Peter PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ