Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Richard Filčák, MSc. PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • ŠKOBLA, Daniel - FILČÁK, Richard. Life next to a landfill: urban marginality, environmental injustice and the Roma. In Race and Class, 2024, vol. 65, no. 4, p. 74-91. (2023: 0.927 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0306-3968. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/03063968231203488 Typ: ADCA
  • ŠKOBLA, Daniel** - FILČÁK, Richard. Skills and transitions. In Research in Social and Psychological Sciences Conference 2024, 9th April 2024, Smolenice, Slovakia : Book of Abstracts. - Bratislava : Centre of Social and Psychological Sciences of the Slovak Academy of Sciences, 2024, p. 20. ISBN 978-80-89524-93-8. Dostupné na internete: https://www.prog.sav.sk/portfolio/resps-2024-kniha-abstraktov/ (883947 : Transformácia energetiky smerom od uhlia a uhlíka: Vplyvy na spoločnosť (ENergy TRANsitions from Coal and carbon: Effects on Societies). Research in Social Psychological Sciences Conference 2024) Typ: AFH
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus