Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Richard Filčák, MSc. PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • FILČÁK, Richard - BLAŠKO, Róbert. GMT 9 - Zmena klímy: zvyšovanie závažnosti problému a jeho dôsledkov. In Globálne megatrendy v životnom prostredí. Aktualizácia environmentálnych globálnych megatrendov a ich implikácie pre Slovensko. - Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce, 2023, s. 34-55. ISBN 978-80-8213-121-8. Typ: ABD
  • FILČÁK, Richard - ŠKOBLA, Daniel - DOKUPILOVÁ, Dušana - GREŽO, Matúš - JECK, Tomáš - UHRECKÝ, Branislav. D3.7 Horná Nitra Case Study Report. In ENTRANCES project, october 2022. Dostupné na internete: https://entrancesproject.eu/wp-content/uploads/2022/12/D3.7-HORNA-NITRA-Case-Study-Report.pdf Typ: GHG
  • ŠKOBLA, Daniel - FILČÁK, Richard. Concept of “Whiteness” and structural power asymmetries in interethnic space -opening of umbrella of new research possibilities and interpretations in Romani Studies. In 2023 annual meeting of the Gypsy lore society and conference on romani studies 3-6, October 2023 | São Paulo : Book of Abstracts. - São Paulo : Gypsy lore society, 2023, nestr. Dostupné na internete: https://drive.google.com/file/d/1MLltzTM_J2q8z83IGVwY7o4FiqcBggYG/view Typ: GHG
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus