Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

prof. Mgr. Mgr. Peter Šajda, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BUBER, Martin - ŠAJDA, Peter (prekl.). Ja a Ty. 1. vyd. Bratislava : Petrus, 2024. 152 s. Idea, 10. zväzok. Dostupné na internete: https://www.vydavatel.sk/kniha/ja-a-ty-2. ISBN 978-80-8294-000-1 Typ: EAJ
  • ŠAJDA, Peter. Jaspers’ Diagnosis of the Spiritual Condition of the Age as a Continuation of Kierkegaard’s Critique of the Present Age. In Encounters with Nineteenth-Century Continental Philosophy : discussions and debates. 1. ed. - Leiden - Boston : Brill, 2024, pp. 254-269. ISBN 978-90-04-68944-2. Dostupné na: https://doi.org/10.1163/9789004689459_013 (APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr. APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr) Typ: ABC
  • ŠAJDA, Peter. Buberov dialogický manifest: filozoficko-poetická klasika. In BUBER, Martin - ŠAJDA, Peter (prekl.). Ja a Ty. 1. vyd. - Bratislava : Petrus, 2024, s. 127-150. ISBN 978-80-8294-000-1. Dostupné na internete: https://www.vydavatel.sk/kniha/ja-a-ty-2 Typ: ABD
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus