Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

Mgr. Peter Bezák, PhD.

socio-ekologické interakcie v krajine, zmeny ekosystémov a biodiverzity a hnacie sily v pozadí, ekosystémové služby, politika-plánovanie-manažment v krajine, participatívne prístupy vo výskume krajiny