Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Peter Bezák, PhD.

Samostatný vedecký pracovník
Štefánikova 3, P. O. Box 254, 814 99 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 421 2 3229 3632