Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

RNDr. Dušan Senko, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • GUTTOVÁ, Anna** - SVITOK, Marek - FAČKOVCOVÁ, Zuzana - PAOLI, Luca - KUČERA, Jaromír - SLOVÁK, Marek - MUNZI, Silvana - BREIDY, Joêlle - DOKMAK, Hiba - SENKO, Dušan. In search of strictly Mediterranean lichens: contribution of collection based approach to characterization of European Mediterranean. In Abstracts. XVII OPTIMA Meeting, 20-23 September 2023, Erice, Italy. - Palermo : Università degli Studi di Palermo, 2023, p. 28. ISBN 978-88-943667-2-3. (XVII OPTIMA Meeting) Typ: AFG
  • SENKO, Dušan. Život na hranici zániku - Slaniská v Palárikove. In Naše noviny : Dvojmesačník obce Palárikovo, 2023, roč. 25, č. 1, s. 7-8. ISSN 1338-9874. Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus