Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • CHUNOVKINA, A.G. - STEPANOV, A. V. - WIMMER, Gejza. On estimation of linear regression confidence bands: Analytical solution and Monte Carlo simulation. In Advanced Mathematical and Computational Tools in Metrology and Testing XII. - World Scientific, 2022, p. 188-196. ISBN 978-981-124-237-3. Dostupné na: https://doi.org/10.1142/9789811242380_0010 Typ: AECA
  • MAČUTEK, Ján - WIMMER, Gejza* - KOŠČOVÁ, Michaela*. On a Parametrization of Partial-Sums Discrete Probability Distributions. In Mathematics, 2022, vol. 10, no. 14, art. nr. 2476. (2021: 2.592 - IF, Q1 - JCR, 0.538 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2227-7390. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/math10142476 Typ: ADCA
  • PALENČÁR, J. - PALENČÁR, R. - CHYTIL, M. - WIMMER, Gejza, ml. - WIMMER, Gejza - WITKOVSKÝ, Viktor**. ISO linear calibration and measurement uncertainty of the result obtained with the calibrated instrument. In Measurement Science Review, 2022, vol. 22. (2021: 1.697 - IF, Q3 - JCR, 0.376 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1335-8871. Typ:
  • WIMMER, Gejza - WITKOVSKÝ, Viktor. Lineárny model v prípade nie normálne rozdelených meraní. In ROBUST 2022 : Sborník abstraktů. - Praha, ČR : JČMF, 2022, s. 16. Typ: GII
  • WITKOVSKÝ, Viktor - WIMMER, Gejza. PolyCal - Matlab algorithm for comparative polynomial calibration and its applications. In Advanced Mathematical and Computational Tools in Metrology and Testing XII. - World Scientific, 2022, p. 501-512. ISBN 978-981-124-237-3. Dostupné na: https://doi.org/10.1142/9789811242380_0033 Typ: AECA
  • WITKOVSKÝ, Viktor - WIMMER, Gejza. A note on computing the exact distribution of the bootstrap mean. In ROBUST 2022 : Sborník abstraktů. - Praha, ČR : JČMF, 2022, s. 17. Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus