Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

prof. RNDr. Gejza Wimmer DrSc.

Národné projekty

* ECMeNaM - Efektívne výpočtové metódy pre charakterizáciu materiálov v nano mierke

Efficient computation methods for nanoscale material characterization

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Witkovský Viktor CSc.

Efektívne výpočtové metódy pre charakterizáciu materiálov v nanomierke

Efficient computation methods for nanoscale material characterization

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Wimmer Gejza DrSc.

* MATHMER - Pokročilé matematické a štatistické metódy pre meranie a metrológiu

Advanced mathematical and statistical methods for measurement and metrology

Doba trvania: 1.7.2022 - 31.12.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Witkovský Viktor CSc.

* Rozdelenia pravdepodobnosti a ich aplikácie v modelovaní a testovaní

Probability distributions and their applications in modelling and testing

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Witkovský Viktor CSc.

RPDTCTS - Výskum možnosti digitálnej transformácie kontinuálnych dopravných systémov

Research the possibility of digital transformation of continuous transport systems

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Wimmer Gejza DrSc.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ