Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

PhDr. Peter Dinuš PhD.

Národné projekty

Sociálne zmeny a konflikty vo vybraných súvislostiach vývoja súčasného kapitalizmu

Social changes and conflicts in selected contexts of the development of contemporary capitalism

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Dinuš Peter PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ