Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing.arch. Terézia Sedláková - projektová činnosť

Národné projekty

* Model pre optimalizáciu prepravy zemného plynu
The optimization model of natural gas transportation
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Žáčik Tibor CSc.
Doba trvania: 1.1.1999 -

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ