Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Martina Chvosteková PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

Porozumenie a modelovanie združených klimatických a meteorologických javov
Understanding and modeling compound climate and weather events
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Chvosteková Martina PhD.
Doba trvania: 14.9.2018 - 13.9.2022


Národné projekty

* Analýza viacrozmerných časových radov a jej aplikácie na výskum funkčných prepojení v mozgu
Analysis of multivariate time series and its application to research of functional connectivity in the brain
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Krakovská Anna CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
* Nové štatistické metódy pre špeciálne triedy rozdelení pravdepodobnosti a ich aplikácie
New statistical methods for special classes of probability distributions and their applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Wimmer Gejza DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ