Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

RNDr. Mária Matulová, DrSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • CSÖLLEIOVÁ, Dominika - JAVOROVÁ, Rachel - NOVÁKOVÁ, Renáta - FECKOVÁ, Ľubomíra - MATULOVÁ, Mária - OPATERNÝ, Filip - REŽUCHOVÁ, Bronislava - ŠEVČÍKOVÁ, Beatrica - KORMANEC, Ján**. Investigating the initial steps of auricin biosynthesis using synthetic biology. In AMB Express, 2023, vol. 13, art. no. 83. (2022: 3.7 - IF, Q2 - JCR, 0.693 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2191-0855. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s13568-023-01591-2 Typ: ADCA
  • KRCHŇÁK, Maroš - KODRÍKOVÁ, Rebeka - MATULOVÁ, Mária - NEMČOVIČ, Marek - UHLIARIKOVÁ, Iveta - KATRLÍK, Jaroslav - ŠALIGOVÁ, Anna - HLAVATÁ, Anna - JURÍČKOVÁ, Katarína - BARÁTH, Peter - MUCHA, Ján - PAKANOVÁ, Zuzana**. The Application of HPLC-FLD and NMR in the Monitoring of Therapy Efficacy in Alpha-Mannosidosis. In Frontiers in Bioscience-Landmark, 2023, vol. 28, no.2, art. no. 39. (2022: 3.1 - IF, Q3 - JCR, 0.583 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2768-6698. Dostupné na: https://doi.org/10.31083/j.fbl2802039 Typ: ADCA
  • MATULOVÁ, Mária - CAPEK, Peter**. Structural properties of the biologically active Dictyosphaerium chlorelloides exopolysaccharide α-D-manno-α-L-rhamno-α-D-(2-O-methyl)-galactan. In Carbohydrate Research, 2023, vol. 534, art. no. 108946. (2022: 3.1 - IF, Q2 - JCR, 0.464 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0008-6215. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.carres.2023.108946 Typ: ADCA
  • PAKANOVÁ, Zuzana - ŠALIGOVÁ, Anna - ŠEBOVÁ, Claudia - HLAVATÁ, Anna - JURÍČKOVÁ, Katarína - OSTROŽLÍKOVÁ, Mária - UHLIARIKOVÁ, Iveta - MATULOVÁ, Mária - PANČÍK, Filip - KRCHŇÁK, Maroš - KODRÍKOVÁ, Rebeka - NEMČOVIČ, Marek. Nové prístupy k diagnostike porúch metabolizmu glykokonjugátov. In 12. Slovenská konferencia o zriedkavých chorobách. - Bratislava, Slovensko : SOLEN, s.r.o., s. 26-27. ISBN 978-80-89858-27-9. (12. Slovenská konferencia o zriedkavých chorobách) Typ: AFH
  • ŠEBOVÁ, Claudia - ŠALIGOVÁ, Anna - OSTROŽLÍKOVÁ, Mária - PRÍDAVOK, Matúš - HLAVATÁ, Anna - BRENNEROVÁ, Katarína - BZDÚCH, Vladimír - JURÍČKOVÁ, Katarína - DOLNÍKOVÁ, Dana - PAKANOVÁ, Zuzana - UHLIARIKOVÁ, Iveta - MATULOVÁ, Mária - PANČÍK, Filip - KRCHŇÁK, Maroš - KODRÍKOVÁ, Rebeka - NEMČOVIČ, Marek - BARÁTH, Peter. Nové trendy biochemických vyšetrení DMP. In XIV. Slovenský pediatrický Kongres : s medzinárodnou účasťou. - Košice, Slovensko, s. (XIV. Slovenský pediatrický kongres : s medzinárodnou účasťou) Typ: AFH
  • UHLIARIKOVÁ, Iveta** - MATULOVÁ, Mária - ŠALIGOVÁ, Anna - ŠEBOVÁ, Claudia. ACY1 deficiency: long time monitoring of N‑acetylated amino acids concentrations in urine of ACY1 deficient siblings by NMR. In Chemical Papers, 2023, vol. 77, iss.4, 2193-2199 pp. (2022: 2.2 - IF, Q3 - JCR, 0.351 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0366-6352. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11696-022-02622-1 Typ: ADDA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus