Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Radoslav Passia, Ph.D.

Zástupca riaditeľky / samostatný vedecký pracovník / Oddelenie literárnej histórie
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Výskumné zameranie:
slovenská literatúra 20. a 21. storočia v stredoeurópskom kontexte, urbánne štúdie
ORCID:
Číslo ORCID