Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Barbara Zajacová PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* Rámcová zmluva o poskytovaní služieb - AMS 14C datovanie archeologických vzoriek - Foundation of the A. Mickiewicz University
-
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Doba trvania: 1.10.2015 - 31.12.2020


Národné projekty

* PRISLO - Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí
Contribution of Slovakia to Economic and Social Development of Central European Urnefields
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Mitáš Vladimír PhD.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ