Informačná stránka zamestnanca SAV

Marcela Lauková M.S. - projektová činnosť

Národné projekty

* Úloha neuroendokrinných faktorov stresovej odpovede v regulácii aktivity imunitného systému cicavcov
The role of neuroendocrine factors of stress response in the regulation of immune system activity in mammals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vargovič Peter PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ