Informačná stránka zamestnanca SAV

Prof.Mgr. Štefan Beňuš PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* Automatické hodnotenie akútneho stresu z reči
Automatic assessment of acute stress from speech.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ