Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Prof.Mgr. Štefan Beňuš PhD.

Medzinárodné projekty

COBRA - Konverzujúce mozgy

COnversational BRAins

Doba trvania: 1.2.2020 - 31.1.2024
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Prof.Mgr. Beňuš Štefan PhD.


Národné projekty

Technológie automatického spracovania reči na pomoc v krízových situáciách

Automatic speech processing technologies for support in crisis situations

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof.Mgr. Beňuš Štefan PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ