Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Prof.Mgr. Štefan Beňuš PhD.

Národné projekty

Technológie automatického spracovania reči na pomoc v krízových situáciách

Automatic speech processing technologies for support in crisis situations

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof.Mgr. Beňuš Štefan PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ