Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

doc. MUDr. Pavol Janega PhD

Národné projekty

* Porovnanie antidepresívnych účinkov prírodného psychoplastogénu a aktivátora mTOR v animálnom modeli depresie

Comparison of antidepressant effects of natural psychoplastogen and an mTOR activator in animal model of depression

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vranková Stanislava PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ