Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

MUDr. Pavol Janega, PhD

samostatný vedecký pracovník
Ústav normálnej a patologickej fyziológie, CEM SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/ 5935 7249
Fax: 02/ 5935 7592
Výskumné zameranie:
histopatológia, molekulárna medicína, civilizačné choroby, nádorová transformácia
ORCID:
Číslo ORCID