Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Monika Hrubovčáková PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* DIZAJN TOPOGRAFIE POVRCHOV NÁSTROJOV Z WC-Co S APLIKOVANÝMI PVD POVLAKMI
DESIGN SURFACE TOPOGRAPHY TOOLS FROM THE WC-Co APPLIED PVD COATING
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakubéczyová Dagmar CSc.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
* SEMOD-75 - Nanokompozitný materiál pre balistickú ochranu
-
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Puchý Viktor PhD.
Doba trvania: 1.5.2019 - 31.8.2021
* Nanomateriály a nanoštruktúrované vrstvy so špecifickou funkcionalitou
Nanomaterials and nanostructured layers with specific functionality
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kupková Miriam CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020
* SBIOMAT - Spekané biologicky odbúrateľné kovové materiály
Sintered biodegradable metallic materials
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kupková Miriam CSc.
Doba trvania: 1.7.2017 - 31.12.2020
* Vplyv kontinuálneho a pulzujúceho kvapalinového prúdu na mikroštruktúru, vlastnosti a integritu v materiáloch.
Effect of continual and pulsating fluid jet on microstructure, properties and integrity on materials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Hvizdoš Pavol DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
* REDHYBEAR - Výskum a vývoj energeticky úsporného hybridného ložiskového reduktora so zníženým opotrebením pre robotické zariadenia (pre Priemysel 4.0)
Research and development of energy saving hybrid bearing reducer with lowered wear rate for robotic equipment (for Industry 4.0)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Hvizdoš Pavol DrSc.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2022

Celkový počet projektov: 6

Poznámka:
* spoluriešiteľ