Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

JUDr. Viliam Janáč PhD.

Národné projekty

Postavenie investorov v startupových spoločnostiach

The position of investors in startup cmopanies

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: JUDr. Janáč Viliam PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ