Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Miloš Revallo PhD.

Medzinárodné projekty

* Referenčné experimenty a modelovanie zliatinových systémov s prúdením a tuhnutím

Benchmark experiments and modeling of alloy systems involving flow and solidification

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Guba Peter PhD.


Národné projekty

* Monitoring geomagnetického poľa a štúdium extrémnych geomagnetických porúch v stredných šírkach

The monitoring of the geomagnetic field and the study of extreme mid-latitude geomagnetic disturbances

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Valach Fridrich PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ