Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Miloš Revallo, PhD.

vedecký pracovník
Geofyzikálny odbor
Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
Slovenská republika
Fax: 02/5941 0607