Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Enric Pardo PhD.

Medzinárodné projekty

SuperEMFL - Supravodivé magnety pre European Magnet Field Laboratory

Superconducting magnets for the European Magnet Field Laboratory

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pardo Enric PhD.

HiSCALE - Vysokoteplotná supravodivosť pre zrýchlenie prechodu k čistejšej energii

High-TeHigh-Temperature SuperConductivity for AcceLerating the Energy Transitionmperature SuperConductivity for AcceLerating the Energy Transition

Doba trvania: 8.10.2020 - 7.10.2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pardo Enric PhD.


Národné projekty

* Nízkostratový supravodivý kábel typu CORC z REBCO vodičov

Low-loss superconducting CORC-like cable from REBCO conductors

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Seiler Eugen PhD

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ