Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

RNDr. Jaroslav Klaudiny, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • LAHO, Maroš** - ŠEDIVÁ, Mária - KLAUDINY, Jaroslav. Nové sporulačné faktory baktérie Paenibacillus larvae. In BeeConnected Olomouc 2023 : sborník přednášek. 1. 1. vyd. - Bystročice : Alena Vondráková, 2023, s. 20. ISBN 978-80-11-03089-6. (Bee connected 2023 : Česko-slovenská apidologická konference) Typ: AFG
  • MATIAŠOVIC, Ján** - BZDIL, Jaroslav - PAPEŽÍKOVÁ, Ivana - ČEJKOVÁ, Darina - VASINA, Evgeniya - BIZOS, Jiří - NAVRÁTIL, Stanislav - ŠEDIVÁ, Mária - KLAUDINY, Jaroslav - PIKULA, Jiří. Genomic analysis of Paenibacillus larvae isolates from the Czech Republic and the neighbouring regions of Slovakia. In Research in veterinary science, 2023, vol. 158, pp. 34-40. (2022: 2.4 - IF, Q1 - JCR, 0.577 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0034-5288. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2023.03.007 Typ: ADCA
  • MATIAŠOVIC, Ján** - BZDIL, Jaroslav - PAPEŽÍKOVÁ, Ivana - ČEJKOVÁ, Darina - VASINA, Evgeniya - BIZOS, Jiří - NAVRÁTIL, Stanislav - ŠEDIVÁ, Mária - KLAUDINY, Jaroslav - PIKULA, Jiří. Genetická diverzita izolátu Paenibacillus larve na území České republiky a Slovenska. In BeeConnected Olomouc 2023 : sborník přednášek. 1. 1. vyd. - Bystročice : Alena Vondráková, 2023, s. 21. ISBN 978-80-11-03089-6. (Bee connected 2023 : Česko-slovenská apidologická konference) Typ: AFG
  • ŠAMŠULOVÁ, Veronika - ŠEDIVÁ, Mária - KÓŇA, Juraj - KLAUDINY, Jaroslav** - POLÁKOVÁ, Monika**. A Comparison of the Antibacterial Efficacy of Carbohydrate Lipid‐like (Thio)Ether, Sulfone, and Ester Derivatives against Paenibacillus larvae. In Molecules, 2023, vol. 28, no. 2516. (2022: 4.6 - IF, Q2 - JCR, 0.704 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules28062516 Typ: ADMA
  • ŠEDIVÁ, Mária** - ŠAMŠULOVÁ, Veronika - LAHO, Maroš - KÓŇA, Juraj - POLÁKOVÁ, Monika - KLAUDINY, Jaroslav. Antibakteriálne účinky mastných kyselín materskej kašičky a sacharidových lipidom podobných voči Paenibacillus larve. In BeeConnected Olomouc 2023 : sborník přednášek. 1. 1. vyd. - Bystročice : Alena Vondráková, 2023, s. 19. ISBN 978-80-11-03089-6. (Bee connected 2023 : Česko-slovenská apidologická konference) Typ: AFG
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus