Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Jaroslav Klaudiny PhD.

Národné projekty

* Vývoj nových metodických prístupov na hodnotenie kvality medu

The development of new methods for assessing honey quality

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Majtán Juraj DrSc., MBA, FIFST

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ