Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

RNDr. Katarína Valachová, PhD.

vedecká pracovníčka
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, CEM SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Výskumné zameranie:
hyalurónan, reaktívne formy kyslíka, antioxidanty, liečivá