Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Marcel Človečko PhD.

Medzinárodné projekty

* skQCI - skQCI

skQCI

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: Digital Europe Programme
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter DrSc.


Národné projekty

Dekoherencia v mechanických rezonátoroch pri nízkych teplotách

-

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Človečko Marcel PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ