Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Richard Pinčák, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • CAPOZZIELLO, Salvatore - PINČÁK, Richard. The Chern-Simons current in time series of knots and links in proteins. In Annals of Physics, 2018, vol. 393, p. 413-446. (2.367 - IF2017). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0003-4916. Typ: ADCA
  • CAPOZZIELLO, Salvatore - PINČÁK, Richard - SARIDAKIS, Emmanuel N. Constructing superconductors by graphene Chern-Simons wormholes. In Annals of Physics, 20148, vol. 390, p. 303-333. (3.065 - IF2013). (2014 - Current Contents). ISSN 0003-4916. Typ: ADCA
  • PINČÁK, Richard - KANJAMAPORNKUL, Kabin. GARCH in spinor field. In International Journal of Geometric Methods in Modern Physics, 2019, vol. 16, no. 7, art. no. 1950099. (1.022 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0219-8878. Typ: ADCA
  • PINČÁK, Richard - KANJAMAPORNKUL, Kabin - BARTOŠ, Erik. Forecasting Laurent Polynomial in the Chern-Simons Current of V3 Loop Time Series. In Annalen der Physik, 2019, vol. 531, art. no. 1800375. (3.276 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0003-3804. Typ: ADCA
  • PINČÁK, Richard - KANJAMAPORNKUL, Kabin - BARTOŠ, Erik. Forecasting Laurent Polynomial in the Chern–Simons Current of V3 Loop Time Series. In Annalen der Physik, 2019, vol. 531, no. 7, 1800375. (3.276 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0003-3804. Typ: ADCA
  • SEPEHRI, Alireza - PINČÁK, Richard - GHAFFARY, Tooraj. Information loss in black holes due to transition point. In International Journal of Geometric Methods in Modern Physics, 2019, vol. 16, no. 2, art. no. 1950026. (1.022 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0219-8878. Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus