Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Richard Pinčák PhD.

Medzinárodné projekty

* PURPLEGAIN - Základy a aplikácie purpurových baktérií v biotechnológií pre obnovu znečistených zdrojov

Fundamentals and applications of purple bacteria biotechnology for resource recovery from waste

Doba trvania: 10.10.2022 - 9.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pudlák Michal CSc.


Národné projekty

Diskrétna gravitácia, kvantové javy a ich aplikácia na rôzne druhy fyzikálnej reality

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pinčák Richard PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ