Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Mgr. Zuzana Poláková, PhD.

Akademická 2, 949 21 Nitra
Slovenská republika
Tel.: 037/6943236