Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Daniel Dítě PhD.

Národné projekty

Ostrovy vnútrozemskej slanomilnej vegetácie v temperátnej zóne Európy – čo ich spája a čo delí?

Islands of continental saline vegetation in temperate Europe – what they have in common and in what they differ?

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dítě Daniel PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ