Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.

predsedníčka Vedeckej rady
Šancová 56, 811 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421-2-5477 5625
Fax: +421-2-5477 5584
ORCID:
Číslo ORCID