Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

prof. Ing. Ivan Štich, DrSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • HUANG, Yongda - MANZOOR, Mumtaz - BRNDIAR, Ján - MILIVOJEVIĆ, Marko - ŠTICH, Ivan**. Straintronics with single-layer MoS2: A quantum Monte Carlo study. In Physical Review Research, 2024, vol. 6, iss. 1, art. no. 013007. ISSN 2643-1564. Dostupné na: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.6.013007 (APVV-21-0272 : Štúdium elektrónových vlastností 2D materiálov ultra presnými metódami kvantového Monte Carla. VEGA 2/0070/21 : Nízko-dimenzionálne materiály- manipulácia, funkcionalizácia a bioaplikácie: LOW-D-MATTER) Typ: ADMA
  • MANZOOR, Mumtaz** - IQBAL, Muhammad Waqas** - SADIQUE, Iqra - WABAIDUR, Saikh Mohammad - AL-AMMAR, Essam A. - ŠTICH, Ivan - SHARMA, Ramesh - ANSARI, Mohd Zahid. A DFT study: Tailoring Opto-Electronic and Thermoelectric Performance of K2SeX6 (X = Cl, Br) Double Perovskites for Solar Cell Advancements. In Chinese Journal of Physics, 2024, vol. 89, p. 278-289. ISSN 0577-9073. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cjph.2023.09.016 (APVV-21-0272 : Štúdium elektrónových vlastností 2D materiálov ultra presnými metódami kvantového Monte Carla. VEGA 2/0070/21 : Nízko-dimenzionálne materiály- manipulácia, funkcionalizácia a bioaplikácie: LOW-D-MATTER) Typ: ADMA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus