Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

prof. Ing. Ivan Štich DrSc.

Národné projekty

Nízko-dimenzionálne materiály- manipulácia, funkcionalizácia a bioaplikácie: LOW-D-MATTER

-

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štich Ivan DrSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ