Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Karol Csiba, PhD.

Samostatný vedecký pracovník / Oddelenie literárnej histórie / Šéfredaktor časopisu Slovenská literatúra
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika