Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Alexandra Marsenić PhD.

Národné projekty

Analýza zvláštnych magnetotelurických situácií a ich prejavov v elektromagnetickej odozve

Analysis of special magnetotelluric situations and their manifestations in the electromagnetic response

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Marsenić Alexandra PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ