Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Peter Capek, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • CAPEK, Lukaš - UHLIARIKOVÁ, Iveta - KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana - HINDÁKOVÁ, Alica - CAPEK, Peter**. Structural properties of the extracellular biopolymer (β-D-xylo-α-D-mannan) produced by the green microalga Gloeocystis vesiculosa Nägeli. In Carbohydrate Research, 2023, vol. 525, art. no. 108766. (2022: 3.1 - IF, Q2 - JCR, 0.464 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0008-6215. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.carres.2023.108766 Typ: ADCA
  • CAPEK, Peter** - UHLIARIKOVÁ, Iveta - KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana. An arabinan isolated from the antioxidant active fraction of wild blackthorn fruits (Prunus spinosa L.). In Carbohydrate Research. - Elsevier, 2023, vol. 523, art. no. 108730. (2022: 3.1 - IF, Q2 - JCR, 0.464 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0008-6215. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.carres.2022.108730 Typ: ADCA
  • CAPEK, Peter** - DELORT, Anne-Marie. Polysaccharides extracted with hot water from wild Prunus spinosa L. berries. In Carbohydrate Research. - Elsevier, 2023, vol. 529, art. no. 108852. (2022: 3.1 - IF, Q2 - JCR, 0.464 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0008-6215. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.carres.2023.108852 Typ: ADCA
  • MATULOVÁ, Mária - CAPEK, Peter**. Structural properties of the biologically active Dictyosphaerium chlorelloides exopolysaccharide α-D-manno-α-L-rhamno-α-D-(2-O-methyl)-galactan. In Carbohydrate Research, 2023, vol. 534, art. no. 108946. (2022: 3.1 - IF, Q2 - JCR, 0.464 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0008-6215. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.carres.2023.108946 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus