Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Peter Capek PhD.

Medzinárodné projekty

Ocean4Biotech - Európska multidisciplinárna platforma pre morskú biotechnológiu

European transdisciplinary networking platform for marine biotechnology (Ocean4Biotech)

Doba trvania: 29.10.2019 - 28.4.2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Capek Peter PhD.


Národné projekty

Mikroskopické sinice a riasy ako významný zdroj exopolysacharidov

Microscopic cyanobacteria and algae as an important source of exopolysaccharides

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Capek Peter PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ